Processed with MOLDIV

จำนวนวันทัวร์ : 6 คืน 7 วันเต็ม (ไม่รวมวันบิน)

สนามบินขาเข้า/ช่วงเวลาไฟลท์เข้าแนะนำ : Milan Malpensa Airport หรือ Milan Linate Airport/ไฟลท์ขาเข้าช่วงเช้าไม่ควรเกินแปดโมงครึ่ง

สนามบินขาออก/ช่วงเวลาไฟลท์ออกแนะนำ : Milan Malpensa Airport หรือ Milan Linate Airport/ไฟลท์ขาออกหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไป

เส้นทาง : Milan Malpensa/Linate Airport – Lenno (Villa del Balbianello) – Bellagio – Varenna – Como City Center –  Milan  City Center – Portofino – La Spezia – Cinque Terre: Monterosso – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore – Pisa – San Gimignano – Siena – The Mall Outlets – Florence – Verona – Sirmione –  Milan Malpensa/Linate Airport


วันที่ 1 : Milano Malpensa Airport – Lenno (Villa Balbianello) – Bellagio – Varenna – Como City

พักค้างคืนที่ : Como City

รถตู้พร้อมคนขับและหัวหน้าทัวร์สแตนด์บายรอรับลูกค้าที่จุดนัดพบขาเข้า ณ สนามบินมิลาโน่ มาลเป็นซ่า (Milano Malpensa Airport)* ตามเวลานัดหมาย

*จุดนัดรับลูกค้าในมิลานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า

image

⏰ ช่วงเช้า: เล่นโน่~วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ (Lenno~Villa del Balbianello) 

นำท่านมุ่งหน้าสู่ทะเลสาปโคโม๊ะ (Como Lake) ที่ได้รับสมญานามให้เป็นราชินีแห่งทะเลสาป (Queen of the Lake) แวะเที่ยวจุดแรกกันที่หมู่บ้านเลนโน่ (Lenno) เพื่อเข้าชม วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ (Villa del Balbianello) วิลล่าสไตล์อิตาเลี่ยนในสวนสวยสไตล์อังกฤษจากศตวรรษที่ 13 ริมทะเลสาปโคโม๊ะที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดัง A Month by the Lake, Star Wars episode II Attack of the Clones และ 007 Casino Royale

image

image

⏰ ช่วงบ่าย: เบลลาจโจ้ และ วาเรนน่า (Bellagio & Varenna)

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามทะเลสาปโคโม๊ะมุ่งหน้าหมู่บ้านเบลลาจโจ้ (Bellagio) นำท่านเดินเล่นเยี่ยมชมหมู่บ้านท็อปไฮไลท์ริมทะเลสาปสำคัญอีกแห่งของทะเลสาปโคโม๊ะ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากทะเลสาปอีกครั้งไปยังหมู่บ้านวาเรนน่า (Varenna) เพื่อนำท่านเดินเล่นเยี่ยมชมหมู่บ้านหมู่บ้านวาเรนน่า

⏰ ช่วงเย็น: เมืองโคโม๊ะ (Como City Center) 

นำท่านเดินทางเข้าเช็คอิน ณ  ที่พักในบริเวณเซ็นเตอร์ของเมืองโคโม๊ะ (Como City) หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองริมทะเลสาป ช็อปปิ้ง ทานอาหารค่ำในตัวเมือง และนำทุกท่านส่งเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : Como City – Milan – Portofino – La Spezia

พักค้างคืน : La Spezia

Processed with MOLDIV

⏰ ช่วงเช้า: มิลาน (Milan)

นำท่านออกเดินทางออกจากที่พักในเมืองโคโม๊ะ (Como City) มุ่งหน้าสู่เมืองมิลาน (Milan) แวะเยี่ยมชมไฮไลท์แลนด์มาร์คสำคัญต่างๆของเมืองได้แก่ โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน (Duomo di Milano), แกลลอร์เรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II), ประตูสันติภาพ (Arco Della Pace) และปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello Sforzesco)

image

⏰ ช่วงบ่าย: ปอร์โต้ฟีโน่ (Portofino)

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางออกจากเมืองมิลาน (Milan) มุ่งหน้าสู่ชายฝั่งทะเลลิกูเรีย (Liguria) เพื่อแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านปอร์โต้ฟีโน่ (Portofino) หมู่บ้านริมทะเลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยหมู่บ้านสีพาสเทลสไตล์อิตาเลี่ยนที่ตั้งตัดกับเวิ้งอ่าวน้ำทะเลใสสีครามที่รายล้อมไปด้วยเรือยอร์ชราคาแพง นำทุกท่านขึ้นชมวิวของหมู่บ้านที่จะทำให้เห็นวิวพาโนราม่าของทั้งหมู่บ้านอย่างชัดเจน

⏰ ช่วงเย็น: ลา สเปเซีย (La Spezia)

นำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านปอร์โต้ฟีโน่ (Portofino) มุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักที่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) ให้ท่านได้รีเฟรชร่างกายจากการเดินทางสักพักแล้วจึงนำทุกท่านออกมาชมเมืองพร้อมทานอาหารค่ำ และสิ้นสุดวันด้วยการนำทุกท่านส่งเข้าที่พักเพื่อพักผ่อน

วันที่ 3 : La Spezia – Cinque Terre : Monterosso – Vernazza – Corniglia – Manarola – Riomaggiore – La Spezia

พักค้างคืน : La Spezia

Cinque Terre

⏰ ช่วงเช้า – เย็น: ชิงเคว่ แตร์เร่ (Cinque Terre) 

นำออกเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก ชิงเคว่ แตเร่ (Cinque Terre) ด้วยรถไฟซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยที่สุด

เริ่มต้นวันด้วยการนำท่านออกจากที่พักไปยังสถานีรถไฟลา สเปเซีย เชนตราเล่ (La Spezia Centrale) เพื่อนำทุกท่านขึ้นรถไฟเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก ชิงเคว่ แตเร่ (Cinque Terre) ที่ตั้งหมู่บ้านชาวประมงสีสันสดใสที่ตั้งลดลั่นเล่นระดับกันตามแนวหน้าผาริมชายฝั่งทะเลลิกูเรีย จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้ตั้งเรียงตัวสลับคั่นระหว่างหมู่บ้านกันด้วยเนินเขาที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกองุ่นและมะนาวตลอดชายฝั่ง

นำทุกท่านเยี่ยมชมความโดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่หมู่บ้านมนเต้โรสโซ่ (Monterosso), หมู่บ้านแวร์นาซซ่า (Vernazza), หมู่บ้านคอร์นิญ่า (Corniglia), หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola), และหมู่บ้านรีโอมัจโจเร่ (Riomaggiore)

image

⏰ ช่วงเย็น: ลา สเปเซีย (La Spezia)

นำท่านขึ้นรถไฟออกจากอุทยานแห่งชาติ ชิงเคว่ แตเร่ (Cinque Terre) เดินทางกลับสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) รถพร้อมคนขับจอดรอรับทุกท่านที่ปลายทาง พร้อมพาทุกท่านเดินทางเข้าที่พักเพื่อรีเฟรชร่างกายให้สดชื่นหลังจากนั้นจึงนำทุกท่านเดินทางไปเดินเล่นเก็บบรรยากาศยามเย็นของเมืองลา สเปเซีย บริเวณท่าเรือ ตลอดจนนำท่านไปทานอาหารค่ำ และนำทุกท่านกลับเข้าที่พักตามลำดับ

วันที่ 4La Spezia – Pisa – San Gimignano – Siena

พักค้างคืน : Siena

image

⏰ ช่วงเช้า: ปิซ่า (Pisa)

นำท่านออกเดินทางจากเมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) มุ่งหน้าเมืองปิซ่า (Pisa) เพื่อแวะเยี่ยมชมจตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า (Piazza del Duomo di Pisa) จตุรัสอันเป็นศูนย์รวม 4 สิ่งก่อสร้างสัญญลักษณ์สำคัญคู่เมือง คือ โบสถ์ดูโอโม่แห่งปิซ่า (Duomo di Pisa), หอแบ็พติส (Baptistery), สุสานคัมโปซานโต (Camposanto Cemetary) และ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า  (The Leaning Tower of Pisa) หอระฆังตั้งเอียง 1 ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลกและมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO WORLD HERITAGE) ที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง 60 เมตร ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จถึง 199 ปี และยังคงยืนเอียงท้าทายกฏฟิสิกส์ของโลกมาจนถึงปัจจุบัน

image

⏰ ช่วงบ่าย: ซาน จิมิญญาโน่ (San Gimignano)

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาน จิมิญญาโน่ (San Gimignano) เมืองแห่งหอคอยโบราณจากยุคเมดิเอวัลหนึงในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO WORLD HERITAGE) ที่ได้รับสมญานามให้เป็นเมืองแห่งหอคอยสมบูรณ์แบบ (The Town of Fine Towers) โดยในอดีตเมืองซาน จิมิญญาโน่แห่งนี้เคยมีหอคอยมากถึง 72 แห่ง และด้วยวันเวลาและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปทำให้ในปัจจุบันนี้มีหอคอยที่มีสภาพสมบูรณ์เหลือเพียง 14 แห่งที่ยังคงตั้งตระหง่านแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองมั่งคั่งขีดสุดในอดีตของเมืองแห่งนี้

image

⏰ ช่วงเย็น: ซีเอน่า (Siena)

มุ่งหน้าสู่เมือง ซีเอน่า (Siena) เมืองมรดกโลกยุคกลางจากองค์การยูเนสโก้  (UNESCO WORLD HERITAGE) นำนำท่านเช็คอินเข้าที่พักและชมเมือง

นำท่านเยี่ยมชม จตุรัสปิอาซซ่า เดล คามโป้ (Piazza del Campo) สถานที่ต้นกำเนิดเทศกาลแข่งม้าปาลิโอ้ (Palio) ที่ถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปุจจุบัน ตลอดจนนำท่านเดินเล่นเยี่ยมชมอาคารบ้านเรือนโบราณที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 500 ปีโดยรอบของเมือง ที่จะทำให้ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองของยุคเมดิเอวัลอย่างแท้จริงจากเมืองนี้

วันที่ 5 : Siena – The Mall Outlets – Florence

พักค้างคืน : Florence

the-mall

⏰ ช่วงเช้า-บ่าย: เดอะมอลล์ เอ้าท์เล็ท (The Mall Outlets)

นำท่านมุ่งหน้าไปช็อปปิ้งกันที่เดอะมอล เอ้าท์เล็ท (The Mall Outlet) แหล่งรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเช่น Prada, Armani, Gucci, Fendi, TODS, Burburry…และแบรนด์อื่นๆรวม 35 แบรนด์ให้เลือกช็อปปิ้งกันอย่างจุใจในราคาเอ้าท์เล็ท

image

⏰ ช่วงบ่าย-เย็น: ฟลอเรนส์ (Florence)

นำท่านเยี่ยมชมไฮไลท์แลนด์มาร์คแห่งเมืองฟลอเรนส์ (Florence) เมืองที่อบอวลไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมจากยุคเรอเนสซองส์อันรุ่งเรือง แวะชมพระราชวังปิตตี้ (Palazzo Pitti), สะพานเก่าโปนเต้ เวคคิโอ้ (Ponte Vecchio) ที่พาดผ่านแม่น้ำอาร์โนลด์ (Arnold River), อาคารพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี (Galleria degli Uffizi), จตุรัสซินญอเรีย (Piazza della Signoria), โบสถ์ซานตา มาเรีย เดล ฟีโอเร่ (Cattedrale Santa Maria del Fiore), จตุรัสรีพลับบิก้า (Piazza della Repubblica), จตุรัสและบาซิลิก้าซานตามาเรียโนเวลล่า (Piazza & Basilaca Santa Maria Novella) 

และนำท่านขึ้นจุดชมวิวพาโนรามา่า 360 องศาของเมือง ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินชมบรรยากาศของเมืองและแม่น้ำอาโนลด์ในมุมสูงที่ฉาบด้วยแสงอาทิตย์สีทองยามเย็นดุจดั่งภาพวาดที่มีชีวิต ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล่ (Piazzale Michaelangelo) 

วันที่ 6 : Florence – Verona – Sirmione – Milan

พักค้างคืน : Milan

image

⏰ ช่วงเช้า: เวโรน่า (Verona)

เดินทางมุ่งหน้าสู่แคว้นเวเนโต้ (Veneto) แวะเยี่ยมชมเมืองเวโรน่า (Verona) เมืองเก่าแก่สีพาสเทล ต้นกำเนิดเรื่องราวตำนานรักโรมีโอ กับ จูเลียต (Romeo & Juliet) ผลงานวรรณกรรมสุดคลาสสิคของเชคสเปียร์ (William Shakspear) นักประพันธ์ชื่อก้องโลก

นำทุกท่านเยี่ยมชมบ้านจูเลียต (Casa di Giulietta) ณ บ้านเลขที่ 23 แห่งตระกูลคาปูเล็ตติ (Capuletti) ที่สาวน้อยจูเลียตใช้อยู่อาศัยและเติบโตจนพบรักกับโรมิโอ ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยท่านสามารถเยี่ยมชมระเบียงรักที่โรมิโอและจูเลียตได้แอบใช้เพื่อพบกันได้ตามเรื่องราวที่ถูกบรรยายไว้วรรณกรรม จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองและสถานที่ไฮไลท์อื่นๆของเมืองไม่ว่าจะเป็นอารีน่าแห่งเวโรน่า (Arena of Verona) แอมพลิเธียเตอร์กลางแจ้งอายุกว่า 2,000 ปี, ปราสาทโบราณแห่งเวโรน่า (Castelvecchio) ที่มีสะพานก่ออิฐโบราณที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำอะดีเจ้ (Adige River) ที่ยังคงความงามมาถึงปัจจุบัน ตลอดจนพาชมจุดชมวิวพาโนราม่าของเมืองเวโรน่า

image

⏰ ช่วงบ่าย: ซีร์มิโอเน่ (Sirmione) 

เดินทางต่อสู่ทะเลสาปการ์ดา (Garda Lake) ทะเลสาปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านไฮไลท์ริมทะเลสาปที่หมู่บ้านซีร์มิโอเน่ (Sirmione) หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลักษณะพื้นที่ตั้งที่เป็นดั่งแหลมถอดตัวยื่นยาวลงสู่ตัวทะเลสาปซึ่งทำให้ทั้งสองฝั่งของตัวหมู่บ้านนั้นถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาปสีเขียวที่สวยงาม

⏰ ช่วงเย็น: มิลาน (Milan)

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมืองมิลาน โดยท่านสามารถพักผ่อนเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 7 : Milan (Hotel/Apartment) – Airport

ทรานซ์เฟอร์จากโรงแรมที่พักในมิลาน (Milan) เดินทางมุ่งหน้าสนามบินมิลาโน่ มาลเป็นซ่า (Milano Malpensa Airport)  นำท่านเช็คอินกับสายการบินและทำคืนภาษี (Tax Refund) กับเคาเตอร์ Global Blue, Premier Tax Free และ Tax Refund จนกว่าจะเสร็จทุกขั้นตอน

สิ้นสุดการเดินทางด้วยการส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปเที่ยวต่อด้วยความสุขและความปลอดภัยที่บริเวณด้านหน้าประตูรักษาความปลอดภัย (Security Gate) ของสนามบิน

ลูกค้าสามารถระบุเวลาทรานซ์เฟอร์จากโรงแรมถึงสนามบินได้ตามเวลาของไฟลท์บินของท่านในวันนั้นๆ*


อัตราค่าบริการ 

5,950 € (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์)
8,050 € (รวมหัวหน้าทัวร์)

ลูกค้าสามารถหารค่าบริการจำนวนนี้กันได้สูงสุดที่ 6-7 ท่าน ยิ่งเดินทางหลายท่านค่าบริการหารกันต่อท่านยิ่งถูกลงตามลำดับ

หากต้องการเดินทางมากกว่า 6 ท่าน หรือต้องการใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับโดยไม่รวมบริการหัวหน้าทัวร์คนไทยกรุณาติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่>>>

***โปรแกรมทัวร์ตัวอย่างนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า***

ค่าบริการรวม

 • รถตู้ Mercedes Benz V-Class Extra Long 7-8 ที่นั่ง มีไลเซ่นประกอบการรถเช่าพร้อมคนขับถูกต้องตามกฏหมายอิตาลี สามารถนำรถเข้าพื้นที่ ZTL พื้นที่จำกัดจราจรได้ ใช้ Taxi Lane ได้ สามารถจอดได้ใกล้ไซต์ท่องเที่ยวสำคัญๆได้ใกล้กว่ารถบ้านหรือรถเช่าที่ไม่มีไลเซ่น
 • คนขับอิตาเลี่ยนวิชาชีพ มีประสบการณ์เส้นทางอิตาลี-สวิส ดูแลเส้นทางและสัมภาระของมีค่าของลูกค้าบนรถในขณะที่ลูกค้าเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยในอิตาลีมีประสบการณ์นำเที่ยวในอิตาลี-สวิส และประเทศอื่นๆในยุโรปคอยดูแลประสานงามกับคนขับและอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่อง*
 • อาหาร+ที่พักของคนขับและ หัวหน้าทัวร์*
 • น้ำมัน+ทางหลวง+ที่จอดรถ
 • ฟรี น้ำดื่ม
 • ฟรีช่วยออกแบบเส้นทางจนกว่าลูกค้าจะได้ทริปที่พึงพอใจ
 • ฟรีช่วยหาที่พักให้ลูกค้าเลือกพัก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าไม่เสียเวลาหาที่พักที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยทางลูกค้าสามารถจองตรง ชำระตามอัตราจริงในแต่ละที่พักได้ด้วยตนเอง

*ในกรณีหัวหน้าทัวร์คนไทยในอิตาลีดูแลทริป ลูกค้าสามารถเลือกให้มีหรือไม่มีรวมในบริการก็ได้ โดยอัตราค่าบริการจะไม่เท่ากัน

ค่าบริการไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง ของลูกค้า
 • ที่พัก + อาหารของลูกค้า ลูกค้าชำระตามอัตราจริงโดยตรงกับทางโรงแรมและร้านอาหารในสิ่งที่เลือกได้ด้วยตนเอง
 • ค่ากระเช้า, เรือ, พิพิธภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากบริการรถเช่าพร้อมคนขับทั้งของลูกค้าและหัวหน้าทัวร์คนไทยที่ติดตามไปดูแลอำนวยความสะดวกนำเที่ยว ลูกค้าเลือกชำระได้หน้างานเป็นครั้งๆไปค่ะ

จุดเด่นของบริการ

📢 สามารถเลือกวันเดินทางและเส้นทางได้อย่างอิสระ ชำระค่าบริการต่างๆตามอัตราจริงได้โดยตรงด้วยตนเองกับผู้ให้บริการทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับทริป
📢 สะดวกปลอดภัยมีมาตราฐาน เพราะพวกเราทำงานกันเป็นทีม 2 คน แยกหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยคนขับดูแลเส้นทางกับสัมภาระและหัวหน้าทัวร์คนไทยในอิตาลีดูแลลูกค้าพาเดินเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ
📢 ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถและเสี่ยงกับค่าปรับจากการฝ่าฝืนขับรถเข้าพื้นที่จำกัดจราจร ZTL (Zona Traffico Limitato) จากการขับรถเที่ยวด้วยตนเอง
📢 ยืดหยุ่นเรื่องเวลาไม่มีการชาร์จใดๆเพิ่มภายหลัง


วิธีการจองและการชำระค่าบริการ

สอบถาม-เช็คคิวว่างเพื่อจองคิวบริการจากพวกเราผ่านหลายช่องทางได้ ดังนี้

 • ผ่าน Line ID: farfalla_lulla (วิธีนี้สะดวกและรวดเร็วที่สุด)
 • ผ่าน FB Page’s Inbox
 • ผ่าน e-mail: n_napassakarn@hotmail.com
 • ผ่านกล่องข้อความของเว็บไซต์ด้านล่างนี้

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการจองและการชำระเงินทั้งหมด คลิ๊กที่นี่>>>