1DAY : Milan/Lugano – Bellagio – Varenna – Fox Town Factory Store (Outlet) – Lugano/Milan

เส้นทางทรานซ์เฟอร์: Milan, Italy – Lugano, Switzerland หรือ Lugano, Switzerland – Milan, Italy

แวะเที่ยวระหว่างทาง:  Bellagio@Como Lake, Italy – Varenna@Como Lake, Italy – (Outlet) FoxTown Factory Store, Switzerland

หากคุณกำลังวางแผนเดินทางจากอิตาลีไปเที่ยวต่อสวิตเซอร์แลนด์ หรือเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อมาเที่ยวต่อหรือเพื่อเดินทางกลับไทยจากสนามบินในอิตาลี โปรแกรมหนึ่งวันทัวร์-ทรานซ์เฟอร์ (One Day Tour-Transfer) นี้คือคำตอบที่จะช่วยให้การเดินทางในหนึ่งวันของคุณไปได้มากกว่าทั้งเที่ยวทั้งช็อปปิ้งด้วยบริการรถเช่าพร้อมคนขับจากพวกเรา