tag-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ขั้นตอนที่ 1: ให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมเส้นทางเบื้องต้นพร้อมเสนออัตราค่าบริการ (ฟรี)

พวกเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทาง ตลอดจนช่วยลูกค้าออกแบบเส้นทางเบื้องต้นตามเงื่อนไขจำนวนวัน จำนวนผู้ร่วมเดินทาง และสถานที่ที่ลูกค้าสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวในอิตาลีและเส้นทางอื่นๆ พร้อมยื่นเสนอราคาค่าบริการให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในขั้นต่อไปแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2: สรุปโปรแกรมเส้นทางพร้อมรายละเอียดเต็มรูปแบบ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทริปทุกอย่าง (หลังชำระมัดจำแล้ว)

หลังจากลูกค้าดูตัวอย่างเส้นทางที่พวกเราออกแบบให้ลูกค้าเบื้องต้นแล้วและมีบทสรุปว่าต้องการใช้บริการจากพวกเราต่อไปจริงๆ พวกเราจะดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของทริปในขั้นต่อๆไปจนทุกอย่างสมบูรณ์แบบภายหลังจากทางลูกค้าวางมัดจำเพื่อยืนยันการจองบริการในอัตราตามตกลงกับพวกเราแล้ว ดังนี้

  • ออกแบบและปรับแพลนเส้นทางจนกว่าลูกค้าจะได้เส้นทางที่ลูกค้าพึงพอใจที่สุด เมื่อลูกค้าได้เส้นทางที่ถูกใจที่สุดแล้วพวกเราจะทำการสรุปรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางแบบเต็มรูปแบบส่งกลับให้ทางลูกค้า
  • พวกเราจะช่วยลูกค้าหาที่พักที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเงื่อนไขราคา โลเคชั่น ความสะดวกสบาย ความสะอาด ความปลอดภัย ตามที่ลูกค้ากำหนดมาให้ทางพวกเราช่วยหา เมื่อพวกเราหาที่พักได้แล้วทางพวกเราจะทำสรุปข้อดี ข้อเสียในแต่ละที่พักพร้อมราคาส่งกลับไปให้ทางลูกค้าเลือกอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าสามารถจองตรงด้วยตนเองหรือให้ทางเราจองให้ก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม “ลูกค้าสามารถชำระค่าที่พักตามอัตราจริงกับที่พักนั้นๆได้ด้วยตนเอง”
  • พวกเราจะช่วยให้คำแนะนำลูกค้าในการจองตั๋วออนไลน์เพื่อเข้าชมสถานที่หรือพิพิทธภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต้องจองออนไลน์ล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆจากทางเรา “ลูกค้าสามารถเลือกจองตั๋วออนไลน์พร้อมทั้งชำระค่าตั๋วตามอัตราจริงตรงกับสถานที่หรือพิพิทธภัณฑ์นั้นๆได้ดวยตนเอง”

%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81

เนื่องจากพวกเรามีบริการรถเช่าพร้อมคนขับเพื่อการเดินทางในอิตาลีและประเทศใกล้เคียงหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นพวกเราจึงแยกเงื่อนไขการวางมัดจำและการชำระค่าบริการตามรูปแบบโปรแกรมที่แตกต่างกัน ดังนี้

กรณีต้องการจองบริการแบบทัวร์ต่อเนื่องหลายวัน (Multi Day Tour Program)

เนื่องจากทัวร์แบบต่อเนื่องหลายวัน (Multi Day Tour Program) นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในแต่ละขั้นตอนการเตรีมงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบการวางแผนการเดินทาง การเลือกหาที่พัก การจองที่พัก และการจองตั๋วออนไลน์เพื่อเข้าชมสถานที่และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

ดังนั้นการจองบริการโปรแกรมทัวร์ต่อเนื่องหลายวัน ทั้งแบบโปรแกรมเส้นทางพร้อมใช้ที่พวกเราแนะนำไว้ในเว็บไซต์นี้ (Recommeded Program Designed by Italy In Luv) และแบบโปรแกรมเส้นทางที่ลูกค้าออกแบบเส้นทางเองหรือออกแบบร่วมกับพวกเรา (Custom Program Designed by You) จะถูกยืนยันล็อคคิววันที่บริการอย่างสมบูรณ์หลังจากลูกค้าทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว

  • ชำระเงินมัดจำตามตกลงกันตั้งแต่ 20-30% จากค่าบริการเต็มล่วงหน้า ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อยืนยันล็อคคิวบริการที่สมบูรณ์ (ขอสงวนสิทธิ์ล็อกคิวันที่บริการให้กับลูกค้าที่ตัดสินใจวางมัดจำก่อน)
  • เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างประเทศที่ค่อนข้างสูงด้วยการโอนมัดจำเข้าธนาคารของพวกเราที่เมืองไทยได้แทนการโอนระหว่างประเทศ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Sell Rate ของธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ณ วันโอน
  • ลูกค้าชำระค่าบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้กับพวกเราเมื่อพวกเราเดินทางไปรับลูกค้าแล้วภายในวันแรกของการเดินทาง
  • หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการโอนมัดจำที่ลูกค้าได้วางไว้คืนลูกค้าเต็มจำนวน

กรณีต้องการจองบริการโปรแกรมหนึ่งวันทัวร์-ทรานซ์เฟอร์ (One Day Tour-Transfer Program

  • หากทริปเริ่มต้นเดินทางออกจากเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่มิลาน (Milan) เช่น เริ่มออกเดินทางจากเวนีซ (Venice) เป็นต้น ทางลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการตามที่ได้ตกลงร่วมกันทั้งหมด 100% ด้วยการโอนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาของพวกเราที่เมืองไทยล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเดินทางจริง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางและค่าเวลาอันเกิดจากการเดินทางจากมิลาน (Milan) ไปไกลถึงต่างเมืองเพื่อรับลูกค้าด้วยความตั้งใจแต่กลับไม่พบลูกค้าที่ปลายทาง ซึ่งส่งผลให้พวกเราเสียโอกาสในการรับงานอื่นๆโดยเหตุอันไม่สมควร

หมายเหตุ: ทางเราต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดในทุกกรณี เนื่องจากถูกจัดเป็นค่าเวลาทำงาน เตรียมการ และค่าเสียโอกาสในการล็อกคิวงาน !!!